سرزمین ما

اخبار و یافته های علمی در زمینه محیط زیست و گزارشات سفر های محیط زیستی

وی با بیان اینکه از کل گونه های جانوری جهان ۱۰ درصد در لیست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت قرار دارند افزود: دفتر حیات وحش و آبزیان سازمان حفاظت محیط زیست در حال تدوین طرح جامع مدیریت حیات وحش کشور است.
محمدی تصریح کرد: بودجه ای که امسال برای مدیریت حیات وحش کشور در نظر گرفته شده حدود ۵ میلیارد تومان است که بیش از دو برابر بودجه سال گذشته است و در حال طی شدن مراحل قانونی برای تصویب است.
به گفته وی، دفتر حیات وحش و آبزیان سازمان حفاظت محیط زیست شرح خدماتی برای ۳۰ گونه در معرض انقراض و آسیب پذیر کشور تهیه کرده است که می توان به ماهی کور غار، ماهی آپینوس گنو، سمندر، سنجاب ایرانی و خرس سیاه اشاره کرد.
محمدی افزود: لیست قرمز اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت شامل گونه های به شدت در معرض انقراض، در معرض انقراض و در معرض تهدید است که گونه هایی مانند گوزن زرذ ایرانی، گور ایرانی، یوز آسیایی و تعدادی از سمندرها از گونه های به شدت در معرض انقراض این لیست در کشور هستند.
بنا بر اعلام سازمان ملل دهه جاری دهه ” تنوع زیستی ” نام دارد و همه ساله در چنین روزی ، روز تنوع زیستی گرامی داشته می شود. ایران از سال ۱۳۷۵ به کنوانسیون تنوع زیستی سازمان ملل پیوست و متعهد شد در حفاظت از آن تلاش کند.
اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت هشدار داده که بیش از یک سوم گونه های جانوری و گیاهی در تمام دنیا در معرض خطر انقراض قرار دارند.
طبق گزارش این اتحادیه در مجموع ۴۷ هزار و ۶۷۷ گونه گیاهی و جانوری وارد لیست قرمز این اتحادیه شده اند.
از این تعداد ۱۷ هزار و ۲۹۱ گونه برابر با ۳۶ درصد، با تهدید جدی مواجهند. این درحالی است که دوزیستان با بیشترین میزان خطر انقراض روبه هستند. همچنین خطر انقراض، ۷۰ درصد از گونه های گیاهی را به شدت تهدید می کند.
تازه ترین لیست قرمز گونه های جانوری و گیاهی نشان می دهد که تمام گونه ها از پستانداران تا خزندگان، دوزیستان، ماهیان و گیاهان در معرض خطر نابودی قرار دارند و هم اکنون ۸۷۵ گونه برابر با ۲ درصد از مجموع، منقرض شده و یا در حال انقراض هستند.
۲۱ درصد از پستانداران، ۳۰ درصد از دوزیستان، ۱۲ درصد از پرندگان، ۲۸ درصد از خزندگان، ۳۷ درصد از ماهیان آبهای شیرین، ۷۰ درصد از گیاهان و ۳۵ درصد از بی مهرگان نیز تهدید شده اند.

منبع:مرجع حیات وحش ایران

نوشته شده در دوشنبه دوم خرداد ۱۳۹۰ساعت 19:39 توسط صیاد شیخی|


كد قالب جدید قالب های پیچك